محصولات

پودر آنی گیر SIM17

پودرآنی گیر محصولی پایه سیمانی است که مقاوم در برابر فشار هیدرواستاتیک، برای انسداد نشت های پرفشاراستفاده می شود، پس از مخلوط شدن با آب خمیر قدرتمندی به دست می آید که با ایجاد یک لایه برروی سطح بتن باعث مسدود شدن آب جاری میگردد.

دستورالعمل پودر آنی گیر SIM17

گام اول

آب موجود در محل را تخلیه کرده و نقطه اصلی نشت آب را شناسایی کنید. سطح می بایست تمیز، عاری از روغن، زنگار و مصالح از بین رفته باشد. در صورت چرب بودن سطح از شوینده های اسیدی مانند جوهر نمک برای از بین بردن چربی استفاده نمایید. محل را با ابزار تخریب کرده و یک شکاف به شکل v با عمق 2 سانتی متر داخل محل باز کنید.

گام دوم

200 گرم پودر داخل ظرف را با 20 گرم آب مخلوط کرده و به مدت 10 ثانیه با دستکش ورز دهید در صورت نیاز قطره قطره آب به ظرف اضافه نمایید تا به شکل یک خمیر در آید. توجه نمایید آب زیاد موجب از بین رفتن استحکام و کارایی محصول خواهد شد.

گام سوم

خمیر را روی محل نشتی آب فشار دهید تا به داخل فضاهای خالی نفوذ نماید و چند ثانیه نگه دارید. محل مذکور را با کاردک صاف کنید. این محصول پس از 10 دقیقه استحکام لازم را به دست آورده و آماده اعمال لایه های بعدی است .این ماده سازگاری خوبی با SIM 23 دارد.

مشخصات فنی پودر آنی گیر SIM17

استاندارد مقدار نوع تست
پودر خاکستری رنگ حالت فیزیکی
1.7 kg/m3 چگالی
1 دقیقه پس از مخلوط کردن با آب زمان خشک شدن اولیه
15 دقیقه پس از مخلوط کردن با آب زمان گیرش نهایی
1 روز پس از اعمال زمان رسیدن به بیشترین استحکام
ASTM C 109 1  MPa استحکام اولیه پس از 1 ساعت
ASTM C 109 4 MPa استحکام نهایی
ندارد یون کلر
10 < PH
4℃< دمای مناسب اجرا
غیر قابل نفوذ  مقاومت به نفوذ آب
مقاوم مقاومت به سولفاید
مقاوم مقاومت به اسید
Call Now Button