محصولات

مبدل زنگ آهن SIM807

مبدل زنگ آهن (rust converter) نوعـی پوشـش اسـت کـه نیـاز بـه زیرسازی و سنباده کاری سطوح زنگ زده ندارد و فقط کافیست بـا قلمو یا پاشش، روی سطوح زنگ زده اجرا شود. ۲ الی ٤ ساعت پس از اجرای این پوشش روی سطح، با تبدیل زنگ آھن به لایه محافظ، مانع پیشرفت خوردگی شده و نانو ذرات فعال موجود در ساختار فرمولاسیون، سطح ضد خوردگی قدرتمندی ایجاد می نماید. این نـوع پوشش مایع، پایه آب، جھـت پوشش دھی و رنگ آمیزی سطوح زنگ زده طراحی و ارائـه گردیـده اسـت.

کاربرد و مزایا مبدل زنگ آهن

 • رفع خوردگی و زنگ زدگی سطوح
 • محافظت سطوح در برابر کربوناسیون و نفوذ کلر
 • قدرت چسبندگی بسیار زیاد به سطوح زیرکار
 • قدرت چسبندگی بسیار زیاد به لایه نهایی
 • مقاومت در برابر یخ زدگی
 • مقاوم در برابر نمک ها
 • مقاومت بسیار عالی در برابر مواد قلیایی و محلول اسیدهاي غیرآلی
 • سهولت اجرا برخلاف راه کارهای سنتی غیر رسمی
 • غیرقابل اشتعال

مشخصات فنی مبدل زنگ آهن

نوع تست مقدار استاندارد
حالت فیزیکی دو جزئی یک جزء پودر و یک جزءمایع
یون کلر ندارد
زمان خشک شدن سطحی 1/5 تا ۲ ساعت
مقاومت در برابر نفوذ آب عدم نفوذ آب BS EN 12390-8
وزن مخصوص 1±0/01
چسبندگی به بتن 2MPa (Concrete Failure)< ASTM D4541
درصد ازدیاد طول درصد 200بیش از
مقاومت کششی بیش از20N/mm2 ASTM D412

روش اجرا مبدل زنگ آهن

بسته به مورد مصرف سطح مورد نظر باید در یک لایه، در حدود 200 میکرون به صورت ضربدری اعمال شود. در صورت اســتفاده از Rust Converter در سطوحی که در مجاورت رطوبت شدید قرار دارند، استفاده ازTOP COAT مقاومت سطح را بالا می برد. پس از 1 ساعت بسته بـه شرایط محیطی، دما و رطوبت بـه صورت سطحی خشـک شده و در این زمان می بایست از تماس هرگونه مایعات آب، نم و رطوبت و نزولات جوی بـا آن جلوگیری نمود. هر سطل 20 کیلویی معادل 17/7 لیتر، حدود 60 متر مربع را در هر بار اعمال می پوشاند. دمای مناسب محیط در هنگام لایه نشـانی باید بین 10 تا 50 درجه سانتیگراد باشد. زمان خشک شدن و فاصله زمانی بین Rust Converter و لایه Coat Top باید حداقل 3 سـاعت باشـد.

نکات مصرف

 • این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر بـرای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد. با این وجود بـه هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
 • Converter Rustسمی نمی باشد اما در زمان اجرا از دستکش، عینک و لباس کار استفاده شود.
 • در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فورا با آب شیرین فراوان شسته شود.
 • درصورت بلعیده شدن بی درنگ به پزشک مراجعه شود.

 نکات نگهداری مبدل زنگ آهن

ظرف در بسته، دور از رطوبت، یخ زدگی و تابش مستقیم نور خورشیدبهترین دمای نگهداری +10 تا +30 درجه سانتی گراد می باشد.
نگهداری بدون باز شدن درب بسته یک سال می باشد.

Call Now Button