محصولات

آب بند مایع بتن sim403

آب بند مایع بتن محصولی است که برای آب بند نمودن سازه ی بتنی کارایی دارد و باعث آب گریز شدن تمامی خلل و فرج داخل بتن گشته و باعث کاهش پدیده آب انداختگی و افزایش دوام بتن می شود.

کابرد و مزایا آب بند مایع بتن

  • افزایش نفوذناپذیری سازه های بتنی در برابر خوردگی آب و محلول های شیمیایی
  • تولید بتن مقاوم در برابر شرایط سرما
  • آب بندی سازه های آبی
  • بتن ریزی مخازن، منابع، کانال های آب، تونل ها، پل ها و سدها
  • بتن ریزی دیوار های حائل
  • بتن ریزی استخر ها
  • آب بندی ملات ها و دوغاب ها
  • افزا شی پایداری و دوام بتن
  • افزا یش حفاظت از میلگردها
  • کاهش سرعت کربناتی شدن

 

مشخصات فنی آب بند مایع بتن

نوع تست مقدار
حالت فیزیکی مایع
یون کلر ندارد
ph حدود13
توانایی انحلال در آب
وزن مخصوص 1/4 بر سانتی متر مکعب

نکات نگهداری آب بند مایع بتن

• دور از هوا و رطوبت نگهداری شود.

• زمان نگهداری بدون باز شدن درب بسته یک سال.

نکات فنی مصرف آب بند مایع بتن

همواره میزان دقیق مصرف و مقاومت 24 ساعته باید بر آزمایش های کارگاهی تعیین گردد حتما پیش از مصرف و اختلاط چند افزودنی با کارشناسان فنی و واحـد کنترل کیفیت شـرکت مشورت فرمایید اختلاط چند افزودنی مسـتلزم افزودن مجزای هر یک به مخلوط بتنی و بـا همـاهنگی کامـل بـا کارشناسـان فنی می بـاشد، 1 تـا %2 وزن سیمان بـر حسـب شرایط و موارد مصرف پس از اختلاط کامل اجزای بتن بـه مخلوط اضافه کرده و عمل اختلاط را بـه مدت 2 دقیقـه ادامـه دهید مصرف بیش از حد این ماده موجب تأخیر در گیرش بتن می شود.
در شرایط فشارهای هیدروستاتیکی شدید، محصول باید همراه بـا افزودنی های فوق روان کننده، کاهنده آب و یا ژل های میکروسیلیس دار بـا پایه پلی کربوکسیلات و نفتالین استفاده شود (روان سازهای پایه ملالین برای استفاده همزمان توصیه نمی شود) معادل حجمی واترپروف مایع مصرفی از نسبت آب به سیمان کم کنید.این محصول با استاندارد 898 C ASTM مطابقت کامل دارد.

 

Call Now Button