آب بندی چاله آسانسور بسیار مهم و حائز اهمیت است. حتی عدم اجرای آن سلامت جان افراد را تهدید می کند. آسیب در آسانسور هنگامی شروع به رخ دادن میکند که تمهیدات جلوگیری از نفوذ یا انتقال آب جاری به خارج از سیستم طراحی نشده باشد. وقتی صحبت از چاله آسانسور در ساختمان های بتنی یا فلزی می شود، این آسیب می تواند بسیار پرهزینه و در بعضی موارد حتی خطرناک باشد. بنابراین بسیار مهم است که نحوه ورود و خروج آب به داخل و خارج چاله آسانسور و سیستم زهکشی در کف و دیواره های سازه را کاملاً تحت نظارت و کنترل داشته باشیم.

برای جلوگیری از مواجه با خطر نفوذ آب به سازه هایی که در زیر سطح زمین نظیر انباری ها، زیرزمین ها و چاله های آسانسور، دیوارهای حایل و برشی، فونداسیون و استخرها و پارکینگ های زیرین قرار دارند، باید عایق کردن چاله آسانسور و سازه های زیرزمینی را جدی بگیرید. همچنین کاملاً از نحوه اجرا، استفاده از مواد و مصالح مصرفی، سیستم های زهکشی و موارد مقاوم سازی در برابر جلو گیری از نفوذ آب مطمئن شوید که تمامی این موارد به درستی اجرا و پیاده سازی شده اند تا بستر و فضایی کاملاً عاری از هرگونه نم و رطوبت داشته باشید.

چرا گودال آسانسور نشت ميکند؟

دلایل متعددی وجود دارد که چرا چاله آسانسور نشت می کند. در بیشتر مواقع دلایل زیر منجر به نشت و نفوذ آب به داخل هستند:

  • عدم آب بندی چاله آسانسور به صورت اصولی اصلی ترین و مهمترین دلیل نشتی است.
  • عدم محافظت و نگهداری مناسب از سطوح لایه های سیستم ایزولاسیون و عایق های پایه معدنی یا پلیمری.
  • قدیمی بودن ساختمان و عدم استفاده از سیستم های عایق کاری مناسب در زمان ساخت.
  • تغییر مسیر و جریان های آبی توسط گود برداری های اطراف یا حتی حفاری چاه های متعدد آب.
  • تغییر شرایط اقلیمی و دمایی کره زمین.
  • تغییرات در سطح آب های زیر زمینی و میزان بارش های فصلی و ذوب شدن برف ها.
  • نشست ساختمان، افزایش بارهای زنده و مرده، عدم طراحی مناسب برای تحمل بار در سازه.

راه های آب بندی چاله آسانسور و  جلوگیری از نفوذ آب به داخل آن

راه های متعددی وجود دارد که از طریق آن میتوان آب بندی چاله آسانسور را انجام داد و راه های نفوذ آب به داخل چاله آسانسور را گرفت. اتصال دیوار به دیوار و اتصال دیوار به کف گودال آسانسور و همچنین نحوه برقراری اتصالات ناهم جنس نظیر ریل ها و فریم های فلزی و شفت داخل چاله آسانسور، قوطی ها و پلیت های فلزی همچنین پوسته خود دیواره و کف بتنی چاهک آسانسور فضاهایی هستند که با طراحی و استفاده از مصالح نوین شیمی ساختمان و همچنین کنترل و مقاوم سازی و اجرای سیستم های عایق کاری چه با روش های پلیمری، چه پایه معدنی یا تلفیقی از هر دو دلیلی برای نفوذ آب نمی باشد.

در ساختمان های قدیمی تر که با مصالح سنتی یا بلوک آجر ساخته شده در گودال آسانسور، به دلیل مناسب نبودن مصالح مناسب و جذب رطوبت بالا در مصالح به کار برده شده، آب از سطوح زیرین و درزهای عمودی و افقی یا افزایش آب زیرزمینی از طریق یک نقطه یا ترک کوچک در ملات بین آجرها یا از خود آجر یا بلوک به کار رفته در ساختمان مذکور نفوذ میکند.

مناسب ترین زمان برای طراحی و جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی ابتدای ساخت و ساز می باشد که از نحوه انتخاب و اجرای مصالح و روش های اجرای کاملاً مناسب با نوع خاک و سازه و مصالح مصرفی و شرایط جوی و اقلیمی منطقه انتخاب شود و اطمینان حاصل کرد سیستم عایق کاری و ایزولاسیون فشار مثبت یا فشار منفی آسانسور برای جلوگیری از آسیب ها و هزینه های احتمالی در آینده درست نصب شده است.

شرکت فرا صنعت سیمین، یکی از شرکت های نام آور در اجرای فناوری آب بندی چاله آسانسور با روش های مدرنیته است. در این راه با استفاده از مواد و محصولات آب بند استاندارد و زیر نظر مهندسین خبره و مشاوران حرفه ای کار اجرا می شود. ضمانت ما، اعتبار ماست که به آن می بالیم. برای گرفتن مشاوره و راهنمایی می توانید با ما تماس بگیرید.