درباره فرا صنعت سیمین

درباره ما یعنی درباره فرا صنعت سیمین این نکته حائز اهمیت است که این مجموعه با هدف ارتقاء سطح خدمات در حوزه آب بندی و سیل کردن بتن و حفاظت از خوردگی فلزات شروع به فعالیت نموده است. این شرکت جهت ارائه خدمات یکپارچه در این حوزه علاوه بر ارائه خدمات تامین تجهیزات و مصالح مورد نیاز را نیز به انجام می رساند.

استفاده از روش های نوین و انجام پروژه ها به صورت تضمینی و در کمترین زمان از شاخصه های ارائه خدمات توسط شرکت فرا صنعت سیمین می باشد. این شرکت در حوزه تخصصی آب بندی بتن تمامی سازه های بتنی فعالیت دارد.

خدمات آب بندی در حال حاضر به ویزه در استان های شمالی کشور، صنایع ساختمانی، راه ها و جاده ها و… بسیار اهمیت دارد. بخش دیگر خدمات فرا صنعت مقاوم سازی فلزات و جلوگیری از خوردگی آنها با روش های کارامد، مقاوم و متناسب با کاربری می باشد.