کنترل خوردگی فلزات به معنی ترمیم تخریب های تدریجی فلزات به خصوص در صنعت و یا ساخت و ساز است. به عنوان مثال زنگ زدگی فلزات نوعی خوردگی فلز است که در اثر واکنش های شیمیایی با هوا، آب یا مواد شیمیایی حاصل از فرایندهای محیطی ایجاد می شود.

چگونه در فلزها خوردگی به وجود می آید؟

خوردگی در فلزات با انجام واکنش های الکتروشیمیایی به وجود می آید. در این واکنش ها دو نیم واکنش به صورت همزمان (در یک واکنش الکترون تولید و در واکنش دیگری مصرف میشود) انجام می شود. عنصرهای تشکیل دهنده مدار الکتروشیمیایی کاتد، آند و مسیر انتقال الکترون هستند که کاتد جزء مصرف کننده الکترون و آند جزء دهنده الکترون می باشند. مسیر انتقال الکترون همان الکترولیت و به عبارتی محیط خورنده است.

واکنش آندی در خوردگی فلزات

در واکنش آندی الکترون تولید می شود. در فرایند خوردگی فلزها، واکنش آندی همان واکنش از دست رفتن و انحلال فلز است.

خصوصیات واکنش آندی

واکنش کاتدی در خوردگی فلزات

واکنش کاتدی همزمان با واکنش آندی باید اتفاق بیافتد. در واکنش کاتدی الکترون مصرف می شود.

خصوصیات واکنش کاتدی

  • الکترون مصرف می شود.
  • عدد اکسایش آن کم می شود.

چرا واکنش الکتروشیمیایی از سطح فلز شروع می شود؟

ناهمگنی سطح فلزات باعث ایجاد تفاوت انرژی در نقاط مختلفی از آن می شود. اتم های فلزی که در این نقاط قرار میگیرند، تمایل به جدا شدن و حل شدن در محلول دارند. بنابراین در مناطق زیادی در سطح فلز واکنش های آندی و کاتدی آغاز میشوند. در کل، نیروی محرکه بیشتر انواع فرآیند های خوردگی اختلاف در میزان انرژی و به عبارتی اختلاف پتانسیل بین دو منطقه از سطح قطعه است.

انواع خوردگی

انواع خوردگی بر اساس ظاهر آن دسته بندی می شود که در دو دسته قرار میگیرند:

1. خوردگی یکنواخت

متداول ترین نوع خوردگی، خوردگی یکنواخت است. این خوردگی به صورت یکنواخت در تمام سطحی که در معرض محیط است، ایجاد میشود.. مثل زنگ زدن میز و نیمکت پارک ها.

2. خوردگی موضعی یا غیر یکنواخت

همانطور از نام آن پیدا است این نوع خوردگی به صورت یکنواخت در سطح فلز اتفاق میافتد و به انواع مختلفی از جمله شیاری، حفره ای، انتخابی، گالوانیک، فرسایشی، بین دانه ای، مکانیکی و میکروبی تقسیم می شوند.

کنترل خوردگی فلزات را جدی بگیریم

عموماً خوردگی فلزات را در سازه های قدیمی یا سازه هایی که اصول مهندسی و آب بندی در آنها رعایت نشده باشد، شاهد هستیم. اگر کنترل خوردگی فلزات را جدی نگیریم، پس از مدتی خسارات جبران ناپذیری را متحمل خواهیم شد. اگر این خوردگی در ساختمان سازی باشد، خوردگی فلز باعث از بین رفتن میل گردها و آلماتورها می شود. در نتیجه تحمل وزن ساختمان را نخواهد داشت و احتمال آسیب و ایجاد خسارت بسیار زیاد خواهد بود. چنانچه در صنعت فلزات دچار خوردگی شوند (مثل لوله های آب، مخازن، برخی از ماشین آلات، صنایع نفت و گاز) فلز با موادی که در تماس است واکنش داده و کم کم از بین می رود. در نتیجه بخش اعظمی از سرمایه به هدر خواهد رفت. خسارات مالی بسیاری را متحمل خواهید شد. ممکن است آن بخش صنعتی از ادامه کار باز مانده و اختلال در روند کار ایجاد شود. ممکن است بهداشت و سلامت افراد و محیط به مخاطره بیافتد.

حوادث بسیاری را به علت عدم توجه به کنترل خوردگی فلزات در دنیا شاهد بودیم. بسیاری از انفجارات گازی، آتش سوزی های صنعتی، ریزش ساختمانها و سازه ها در نتیجه عدم کنترل خوردگی فلزات است. در نتیجه آب بندی و کنترل خوردگی لوله های فلزی بسیار مهم و تاثیر بر انگیز است.

چگونه میتوانیم با خوردگی فلزات مقابله کنیم؟

  • اقداماتی برای جلوگیری و کاهش وقوع خوردگی
  • نظارت تجهیزات

شرکت فرا صنعت سیمین گامی موثر در کنترل خوردگی فلزات و ترمیم آنها برداشته است. ارائه راهکار های مناسب آب بندی و مقاوم سازی فلزات زیر نظر مهندسین متخصص یکی از خدمات ماست. برای حفظ سازه و سرمایه خود با ما تماس بگیرید.