محصولات

ضد حریق SIM8013

محلول Firestop SIM 8013S محلولی شفاف، بی بو و آب پایه است که جهت ضد حریق کردن انواع سطوح چوبی و MDF به کار می رود.

دستورالعمل محلول ضد حریق SIM8013

ابتدا سطح چوب یا MDF را به طور کامل تمیز نمایید. سطح می بایست عاری از گرد و غبار، روغن و براده های چوب باشد. سپس با قلمو، اسپری، فرچه یا غلطک سطح چوب را به مایع Firestop SIM 8013 آغشته نمایید.
پس از گذشت حدود 2 ساعت لایه دوم را اعمال نمایید. نتایج تست های آزمایشگاهی روی انواع چوب ها نشان دهنده میزان کارایی پس از اعمال دو لایه می باشد ولی برای اطمینان خاطر می توانید لایه سوم را به همین ترتیب پس از گذشت 2 ساعت اعمال نمایید. زمان خشک شدن بسته به نوع چوب و دمای هوا متفاوت است.
نکته مهم عدم شره کردن و اعمال حجم زیادی از مواد روی چوب است.
میزان استفاده در هر متر مربع با غلظت استاندارد کارخانه حدود 200 گرم می باشد این میزان بسته به نوع چوب، نرمی و زبری سطح متفاوت است. برای حصول بهترین نتیجه پس از اعمال 2 دست، تست شعله گرفته شده سپس در صورت عدم رضایت از میزان ضد حریق بودن لایه سوم اعمال گردد.
برای اعمال لایه های رنگی و سیلر اجازه دهید یک روز از اعمال این ماده بروی سطح چوب گذشته باشد تا کاملا خشک گردد.

Call Now Button